Restauracja Twardowski 

ul Stary Rynek 15-21 

85-105 Bydgoszcz 

telefon  restauracji  +48 506566504